Corporate website: Ramen & Deuren
Belisol Team

Ondersteuning

Belisol : ondersteuning, begeleiding en succes!
 

Kennismakingstraject

Voordat een kandidaat wordt toegelaten als franchisenemer, moet hij of zij eerst een intensief kennismakingstraject doorlopen.

De doelstellingen van dit kennismakingstraject  zijn:

 • Vertrouwd raken met alle aspecten van het Belisol ondernemersschap
 • Kennismaking met onze verkooptechnieken en producten
 • Kennismaking met alle activiteiten van het Belisol hoofdkantoor
 • Eventuele kennismaking met en verkenning bij toekomstige collega franchisenemer
 • Permanente bijscholing: Belisol Academy

De franchisenemer en zijn of haar team wordt het hele jaar door scholingsmogelijkheden aangeboden. In de Belisol Academy worden allerhande opleidingen georganiseerd in verband met volgende onderwerpen :

 • Productkennis
 • Calculatie
 • Sales
 • Sales Management
 • Marketing
 • …..

Managementadvies en lokale ondersteuning

Een team van franchiseverantwoordelijken ondersteunt de franchisenemer en begeleidt deze bij de bedrijfsvoering van het verkooppunt. Er is altijd de mogelijkheid om de franchisenemer advies te geven en te helpen met vraagstukken over balansen of bedrijfsrekeningen.

Franchise Meetings

Vier keer per jaar wordt er een Franchise Meeting georganiseerd voor alle franchisenemers en bedrijfsleiders. Tijdens deze meeting worden verschillende zaken uitgebreid toegelicht door de verschillende afdelingen van de franchisegever (Marketing, Aankoop & Techniek, IT, Interne Communicatie en HR, Boekhouding, enzovoort). Hierbij valt te denken aan:

 • Marketingplannen
 • Raamcontracten
 • Belisol Academy (opleidingen, workshops, trainingen)
 • Productinformatie
 • Leveranciersinformatie

Sales Meeting

Jaarlijks worden alle commerciële medewerkers samen met hun bedrijfsleiders uitgenodigd voor een Sales Meeting. Tijdens deze meeting worden de resultaten van de groep besproken. Daarnaast vindt de huldiging van genomineerde verkopers plaats.

Belisol First Class Club

In de Belisol First Class Club komen jaarlijks geprivilegieerde verkopers terecht die uitzonderlijke resultaten hebben neergezet. De Belisol First Class Club creëert betrokkenheid bij het management, stimuleert motivatie en draagt bij aan de ontwikkeling van meer interactie. Door elkaar drie maal per jaar te zien, ontstaat er een grote samenhang tussen verkopers en management. Deze bijeenkomsten zijn ideale momenten om ideeën uit te wisselen.